Yi Shen

Monograph

1.Yi Shen, Jielin Sun, Aili Zhang, Jun Hu and Lisa X. Xu, A New Image Correction Method for Live Cell Atomic Force Microscopy, Physics in Medicine and Biology, 2007 (52), 2185–2196.

2.Irene Dujovne, Martin van den Heuvel, Yi Shen, Martijn de Graaff and Cees Dekker, Velocity Modulation of Microtubules in Electric Fields, Nano Letters, 2008 (8), 4217-4220.

3.Xibin Zhou, Guande Liu, Kazuhiro Yamato, Yi Shen, Ruixian Cheng, Xiaoxi Wei, Wanli Bai, Yi Gao, Hui Li, Yi Liu, Futao Liu, Daniel M. Czajkowsky, Jingfang Wang, Michael J. Dabney, Zhonghou Cai, Jun Hu, Frank V. Bright, Lan He, Xiao Cheng Zeng, Zhifeng Shao and Bing Gong, Self-Assembling Subnanometer Pores with Unusual Mass-Transport Properties, Nature Communications 3, 949, 2012 (co-first author).

4.Jinjin Zhang,Daniel M. Czajkowsky,Yi Shen,Jielin Sun,Chunhai Fan,Jun Hu and Zhifeng Shao*,Bias Controlled Capacitive Driven Cantilever Oscillation for High Resolution Dynamic Force Microscopy,Appl. Phys. Lett., 102, 073110, 2013.

5.Yi Shen, Daniel M. Czajkowsky, Xiaowei Li, Jielin Sun, Jun Hu, and Zhifeng Shao, A Novel Electromagnetic Apparatus for Rapid Multiplex Single Molecule Force Spectroscopy, J. Nanosci. Nanotechnol., 13, 1232-1236, 2013.

Contact

E-mail:shenyi12@sjtu.edu.cn

telephone:86-21-34206632

address:文选楼 126室